Pokazatelj 2.1.1.2. Broj nezaposlenih osoba prema spolu/dobi/trajanju nezaposlenosti koji su se uključili u programe poticajnog zapošljavanja


Mjera
2.1.2. Uključivati nezaposlene pripadnike romske nacionalne manjine, osobito žene, mlade i dugotrajno nezaposlene osobe u programe obrazovanja, osposobljavanja i ostale poticajne mjere za zapošljavanje
Tip
Broj
Dodatne dimenzije
Spol, Dob
Početna vrijednost
Da
Ciljana vrijednost
Da
Bilješka
Nema bilješke

Vrijednosti pokazatelja nisu postavljene

Vrijednosti pokazatelja nisu postavljene

Nemate prava pregleda.
Nema popunjenih implementacijskih vrijednosti pokazatelja!

Molimo pričekajte...