1.2.3 Sufinanciranje namjenskog prijevoza od kuće do vrtića/predškole za djecu pripadnike romske nacionalne manjine koja žive u izoliranim, segregiranim naseljima

Strateško područje
1. Obrazovanje
Cilj strateškog područja
1.2. Povećati obuhvat romske djece oba spola predškolskim odgojem i obrazovanjem te podići razinu kvalitete predškolskog odgoja i obrazovanja djece pripadnika romske nacionalne manjine kao dio cjeline ranog obrazovanja djeteta, koji pomaže smanjenju razlika u društvenom podrijetlu i sposobnostima učenja i nastoji što je moguće bolje zadovoljiti djetetove razvojne potrebe te ga uvesti u svijet svjesnog učenja.
Nositelj
Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Provedbe
Sunositelji
Godina praćenja od
2019
Godina praćenja do
2020
Rok
2019. - 2020.
Iznos predviđenih sredstava
4.000.000,00 kn
Opis sredstava

Europski socijalni fond, K818050 OP učinkoviti ljudski potencijali


Upitnik Europske komisije
Preporuka EK
1.3. Take effective measures to ensure equal treatment and full access for Roma boys and girls to quality and mainstream education and to ensure that all Roma pupils complete at least compulsory education
Mjera EK
(d) increasing the access to, and quality of, early childhood education and care, including targeted support, as necessary;
Vrsta provedbenog tijela
Javno tijelo
Razina temeljnih poslova provedbenog tijela
Nacionalno
Pokazatelj Tip Dodatne dimenzije Početna vrijednost Ciljana vrijednost
Broj djece kojoj je osiguran namjenski prijevoz Broj Nema Ne Ne

Molimo pričekajte...