2.1.2 Uključivati nezaposlene pripadnike romske nacionalne manjine, osobito žene, mlade i dugotrajno nezaposlene osobe u programe obrazovanja, osposobljavanja i ostale poticajne mjere za zapošljavanje

Strateško područje
2. Zapošljavanje i uključivanje u gospodarski život
Cilj strateškog područja
2.1. Podići razinu socijalne uključenosti romske populacije kroz osnaživanje za uključivanje na tržište rada
Nositelj
Hrvatski zavod za zapošljavanje
Provedbe
Sunositelji
Godina praćenja od
2018
Godina praćenja do
2019
Rok
2018. - 2019.
Iznos predviđenih sredstava
12.727.000,00 kn
Opis sredstava
Opis nije unesen

Upitnik Europske komisije
Preporuka EK
Mjera EK
Vrsta provedbenog tijela
Razina temeljnih poslova provedbenog tijela

Molimo pričekajte...