3.1.1 Unapređenje praćenja zdravstvenog stanja i socijalnih determinanti zdravlja pripadnika romske nacionalne manjine

Strateško područje
3. Zdravstvena zaštita
Cilj strateškog područja
3.1. Povećati obuhvat romske populacije zdravstvenim osiguranjem
Nositelj
Hrvatski zavod za javno zdravstvo
Provedbe
Sunositelji
Godina praćenja od
2018
Godina praćenja do
2020
Rok
2018. - 2020.
Iznos predviđenih sredstava
0,00 kn
Opis sredstava
Opis nije unesen

Upitnik Europske komisije
Preporuka EK
Mjera EK
Vrsta provedbenog tijela
Razina temeljnih poslova provedbenog tijela
Pokazatelj Tip Dodatne dimenzije Početna vrijednost Ciljana vrijednost
Kreirano izvješće o Romima prema socio-demografskim karakteristikama Logički operator Nema Da Da

Molimo pričekajte...