2.1.1 Provoditi aktivnosti usmjerene na podizanje motivacije za uključivanje na tržište rada, u skladu s potrebama i mogućnostima nezaposlenih pripadnika romske nacionalne manjine, osobito žena, mladih i dugotrajno nezaposlenih osoba

Strateško područje
2. Zapošljavanje i uključivanje u gospodarski život
Cilj strateškog područja
2.1. Podići razinu socijalne uključenosti romske populacije kroz osnaživanje za uključivanje na tržište rada
Nositelj
Hrvatski zavod za zapošljavanje
Provedbe
Sunositelji
Godina praćenja od
2018
Godina praćenja do
2019
Rok
2018. - 2019.
Iznos predviđenih sredstava
12.727.000,00 kn
Opis sredstava

Za mjere aktivne politike zapošljavanja u 2018. godina ukupno je planirano 12.342.000,00 kuna, od toga za mjeru samozapošljavanje planirano je ukupno 105.000,00 kuna, u 2019. godina ukupno je planirano 12.727.000,00 kuna.


Upitnik Europske komisije
Preporuka EK
1.4. Take effective measures to ensure equal treatment of Roma in access to the labour market and to employment opportunities
Mjera EK
(d) eliminating barriers, including discrimination, to (re)entering the labour market.
Vrsta provedbenog tijela
Javno tijelo
Razina temeljnih poslova provedbenog tijela
Lokalno

Molimo pričekajte...