3.3.1 Unaprjeđenje preventivnog djelovanja u svrhu smanjivanja raširenosti konzumiranja svih sredstava ovisnosti među romskom zajednicom

Strateško područje
3. Zdravstvena zaštita
Cilj strateškog područja
3.3. Podići razinu svijesti romske populacije o odgovornosti za vlastito zdravlje
Nositelj
Ured za suzbijanje zlouporabe droga
Provedbe
Sunositelji
Godina praćenja od
2018
Godina praćenja do
2020
Rok
2018. - 2020.
Iznos predviđenih sredstava
300.000,00 kn
Opis sredstava
Opis nije unesen

Upitnik Europske komisije
Preporuka EK
Mjera EK
Vrsta provedbenog tijela
Razina temeljnih poslova provedbenog tijela
Pokazatelj Tip Dodatne dimenzije Početna vrijednost Ciljana vrijednost
Provedena studija izvedivosti i istraživanje, objavljeno istraživačko izvješće s prijedlogom teorijskog modela prevencijskih intervencija Logički operator Nema Da Da

Molimo pričekajte...