4.2.1 Unapređenje kvalitete života pripadnika romske nacionalne manjine

Strateško područje
4. Socijalna skrb
Cilj strateškog područja
4.2. Podići razinu kvalitete života unutar romskih obitelji s posebnim naglaskom na prava i dobrobit djece i mladih
Nositelj
Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
Provedbe
Sunositelji
Godina praćenja od
2018
Godina praćenja do
2020
Rok
2018. - 2020.
Iznos predviđenih sredstava
6.000.000,00 kn
Opis sredstava
Opis nije unesen

Upitnik Europske komisije
Preporuka EK
Mjera EK
Vrsta provedbenog tijela
Razina temeljnih poslova provedbenog tijela

Molimo pričekajte...