6.1.1 Financiranje programa posvećenih izvornoj romskoj kulturi, jeziku, tradicijskim običajima i umjetničkom stvaralaštvu te sakupljanju i objavljivanju romske povijesne, književne i kulturne građe (na romskim jezicima i na hrvatskom jeziku)

Strateško područje
6. Uključivanje u društveni i kulturni život (javni/politički)
Cilj strateškog područja
6.1. Postići pozitivnu percepciju romske kulture i identiteta unutar romske nacionalne manjine, unutar većinske populacije te društva u cjelini
Nositelj
Savjet za nacionalne manjine Republike Hrvatske
Provedbe
Sunositelji
Godina praćenja od
2018
Godina praćenja do
2020
Rok
2018. - 2020.
Iznos predviđenih sredstava
500.000,00 kn
Opis sredstava
Opis nije unesen

Upitnik Europske komisije
Preporuka EK
Mjera EK
Vrsta provedbenog tijela
Razina temeljnih poslova provedbenog tijela

Molimo pričekajte...