6.1.2 Organiziranje seminara s predstavnicima medija i pripadnicima romske nacionalne manjine o afirmaciji Roma putem medija, te o načinu promocije pozitivnih aspekata i izjednačenog izvješćivanja o Romima, te pravima i obvezama na području suzbijanja diskriminacije s posebnim naglaskom na položaj Romkinja

Strateško područje
6. Uključivanje u društveni i kulturni život (javni/politički)
Cilj strateškog područja
6.1. Postići pozitivnu percepciju romske kulture i identiteta unutar romske nacionalne manjine, unutar većinske populacije te društva u cjelini
Nositelj
Savjet za nacionalne manjine Republike Hrvatske
Provedbe
Sunositelji
Godina praćenja od
2018
Godina praćenja do
2020
Rok
2018. - 2020.
Iznos predviđenih sredstava
10.000,00 kn
Opis sredstava
Opis nije unesen

Upitnik Europske komisije
Preporuka EK
Mjera EK
Vrsta provedbenog tijela
Razina temeljnih poslova provedbenog tijela
Pokazatelj Tip Dodatne dimenzije Početna vrijednost Ciljana vrijednost
Broj održanih seminara Broj Nema Da Da

Molimo pričekajte...