6.3.2 Unapređenje kapaciteta organizacija civilnog društva za lokalni razvoj

Strateško područje
6. Uključivanje u društveni i kulturni život (javni/politički)
Cilj strateškog područja
6.3. Ojačati kapacitete udruga i ostalih oblika udruživanja pripadnika romske nacionalne manjine, s posebnim naglaskom na osnaživanje udruga i ostalih oblika udruživanja koje vode Romkinje, za zagovaranje i rješavanje problema u romskoj i široj zajednici
Nositelj
Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske
Provedbe
Sunositelji
  • Nema sunositelja
Godina praćenja od
2018
Godina praćenja do
2020
Rok
2018. - 2020.
Iznos predviđenih sredstava
20.000.000,00 kn
Opis sredstava
Opis nije unesen

Upitnik Europske komisije
Preporuka EK
Mjera EK
Vrsta provedbenog tijela
Razina temeljnih poslova provedbenog tijela
Pokazatelj Tip Dodatne dimenzije Početna vrijednost Ciljana vrijednost
Broj financiranih projekata Broj Nema Da Da
Iznos dodijeljenih sredstava Valuta Nema Ne Da
Broj organizacija civilnoga društva Broj Nema Da Da

Molimo pričekajte...