6.2.2 Educirati romske udruge iz područja športa za uključivanje u natječaje za sufinanciranje športskih programa koje provodi Središnji državni ured za šport

Strateško područje
6. Uključivanje u društveni i kulturni život (javni/politički)
Cilj strateškog područja
6.2. Podići razinu uključenosti romske nacionalne manjine, s posebnim naglaskom na žene, u javni i politički život lokalne zajednice
Nositelj
Središnji državni ured za šport
Provedbe
Sunositelji
  • Nema sunositelja
Rok
Kontinuirano
Iznos predviđenih sredstava
0,00 kn
Opis sredstava
Opis nije unesen

Upitnik Europske komisije
Preporuka EK
Mjera EK
Vrsta provedbenog tijela
Razina temeljnih poslova provedbenog tijela
Pokazatelj Tip Dodatne dimenzije Početna vrijednost Ciljana vrijednost
Broj udruga koje su prisustvovale radionicama Broj Nema Ne Da

Molimo pričekajte...