Strateško područje 1. Obrazovanje

Akcijski plan
Akcijski plan za provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma, za razdoblje od 2013. do 2020. godine, za razdoblje od 2019. do 2020. godine
Naziv
Obrazovanje
Opis strateškog područja
Provedbom mjera ranijih javno-političkih dokumenata usmjerenih uključivanju romske nacionalne manjine kao i posljednjeg operativnog dokumenta (Akcijskog plana za provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma, za razdoblje od 2013. do 2015. godine) postignut je značajan napredak u području odgoja i obrazovanja djece pripadnika romske nacionalne manjine njihovim uključivanjem na svim razinama odgojno-obrazovnog sustava. Prema podacima iz godišnjih izvješća vidljivo je značajno povećanje broja djece kojoj se osigurava uključivanje u programe predškolskog odgoja i predškole kako bi se premostio jaz između njihove socio-ekonomske situacije i mogućnosti za uspješnu integraciju tijekom daljnjeg obrazovanja. Tako je 2013./2014. pedagoške godine bilo uključeno 769 (364m, 405ž) djece u predškolske programe, u 2015./2016. pedagoškoj godini bilo je uključeno njih 1.026 (513m, 513ž), dok ih je početkom 2016./2017. pedagoške godine bilo uključeno 1.118 (600m, 518ž), a početkom 2017./2018. godine 1.020 (488m, 532ž) djece. U osnovnoškolskom sustavu i dalje se osigurava produženi boravak te posebna pomoć u učenju hrvatskog jezika za učenike koji ne poznaju ili nedovoljno poznaju hrvatski jezik. To je iznimno važno, budući da navedene aktivnosti predstavljaju preduvjet uspješnog završetka osnovnog obrazovanja te su i dalje potrebni napori za postizanje adekvatne pripreme učenika za ulazak u obrazovni sustav, ali i uspješno završavanje osnovnog školovanja. Također, uključivanjem učenika u sustav srednjoškolskog obrazovanja vidljiv je pozitivan pomak. Tako je 2013./2014. školske godine srednju školu pohađalo 588 (327m, 258ž) učenika, u školskoj godini 2015./2016. bilo ih je upisano 746 (406m, 340ž) dok je početkom 2016./2017. školske godine u srednje škole upisano 820 (429m, 390ž) učenika, a početkom 2017./2018. godine 805 (446m, 359ž) učenika. Tome je svakako pridonijelo osiguravanje uvjeta za uspješno školovanje - osiguravanje srednjoškolskih stipendija i smještaja u učenički dom. Sve mjere i aktivnosti koje su se provodile u prethodnom razdoblju imale su za cilj poboljšanje pristupa kvalitetnom obrazovanju uključujući obrazovanje i skrb pruženu u ranom djetinjstvu, ali i tijekom osnovnog, srednjeg i sveučilišnog obrazovanja s posebnim naglaskom na uklanjanje moguće segregacije u školama, sprječavanje preuranjenog prekida školovanja i osiguravanja laganog prijelaza iz škole do zaposlenja. To upućuje na zaključak kako su mjere održive te je provedba planiranih daljnjih aktivnosti iznimno važna u sprječavanju preuranjenog napuštanja školovanja učenika pripadnika romske nacionalne manjine, ali i podizanja razine svijesti o važnosti obrazovanja. Osim srednjoškolskih stipendija te osiguravanja smještaja u učeničke domove, osiguravaju se stipendije za studente, dok za odrasle pripadnike romske nacionalne manjine Ministarstvo znanosti i obrazovanja osigurava sredstva za provođenje opismenjavanja i osposobljavanja za prvo zanimanje. Unatoč zamijećenim iskoracima te napretku osnaživanja sustava podrške te uspostavljanja mehanizama koji omogućavaju dostupnost kako predškolskim programima tako i osnovnoškolskim programima i dalje najveći izazov predstavlja osiguravanje uvjeta za istinsku socijalnu integraciju djece te pripremljenost za školu, stjecanje potrebnih znanja i vještina za završetak i nastavak obrazovanja te uspostavljanje ravnoteže broja učenika Roma u odnosu na ostale učenike. Ministarstvo znanosti i obrazovanja i nadalje će provedbom posebnih mjera i aktivnosti ulagati napore za osiguravanjem kvalitetnog i inkluzivnog obrazovanja djece pripadnika romske nacionalne manjine, a imajući u vidu kompleksnost i sveobuhvatnost svih resursa, ali i angažman svih dionika koji je nužno potreban za ostvarivanje posebnih ciljeva. 


Iznos predviđenih sredstava
45.916.530,00 kn

Cilj 1.1. Podići kvalitetu i učinkovitost obrazovanja djece pripadnika romske nacionalne manjine te osigurati stjecanje potrebnih znanja i vještina koje će omogućiti osobni razvoj učenika, kao i završavanje osnovnog obrazovanja s ciljem nastavka školovanja te smanjenja...

Broj mjera: 1


Cilj 1.2. Povećati obuhvat romske djece oba spola predškolskim odgojem i obrazovanjem te podići razinu kvalitete predškolskog odgoja i obrazovanja djece pripadnika romske nacionalne manjine kao dio cjeline ranog obrazovanja djeteta, koji pomaže smanjenju razlika...

Broj mjera: 3


Cilj 1.3. Izjednačiti obuhvaćenost osnovnoškolskim obrazovanjem pripadnika romske nacionalne manjine u odnosu na prosjek upisa osnovnoškolskog obrazovanja na razini Republike Hrvatske (dosegnuti postotak obuhvaćenosti od 98 %) te izjednačiti završnost osnovnoškolskog...

Broj mjera: 2


Cilj 1.4. Do 2020. godine ukinuti sve razredne odjele koje pohađaju samo učenici pripadnici romske nacionalne manjine.

Broj mjera: 2


Cilj 1.5. Smanjiti razliku između prosječnog obuhvata i završnosti srednjeg i visokog obrazovanja pripadnika romske nacionalne manjine u odnosu na prosječni obuhvat i završnost srednjeg i visokog obrazovanja na razini Republike Hrvatske u cilju izjednačavanja mogućnosti...

Broj mjera: 2


Cilj 1.6. Povećati broj pripadnika romske nacionalne manjine koji upisuju srednje obrazovanje i visoko obrazovanje do 2020. godine. Povećati broj pripadnika romske nacionalne manjine koji završavaju srednje obrazovanje do 2020. godine.

Broj mjera: 2


Cilj 1.7. Smanjiti razliku između prosječnog obuhvata i završnosti visokog obrazovanja pripadnika romske nacionalne manjine u odnosu na prosječni obuhvat i završnost visokog obrazovanja na razini Republike Hrvatske u cilju izjednačavanja mogućnosti za stjecanje...

Broj mjera: 1


Cilj 1.8. Povećati obuhvat odraslih pripadnika romske nacionalne manjine programima opismenjavanja, obrazovanja i osposobljavanja kroz cijelo opće, strukovno i visoko obrazovanje, s ciljem razvijanja individualnih potencijala i jačanja njihovih kapaciteta i kompetencija...

Broj mjera: 1Cilj 1.1. Podići kvalitetu i učinkovitost obrazovanja djece pripadnika romske nacionalne manjine te osigurati stjecanje potrebnih znanja i vještina koje će omogućiti osobni razvoj učenika, kao i završavanje osnovnog obrazovanja s ciljem nastavka školovanja te smanjenja...

Mjera 1.1.1. Stručno usavršavanje učitelja, stručnih suradnika i suradnika pomagača u osnovnim školama

Nositelj mjere: Agencija za odgoj i obrazovanje

Broj pokazatelja: 1


Cilj 1.2. Povećati obuhvat romske djece oba spola predškolskim odgojem i obrazovanjem te podići razinu kvalitete predškolskog odgoja i obrazovanja djece pripadnika romske nacionalne manjine kao dio cjeline ranog obrazovanja djeteta, koji pomaže smanjenju razlika...

Mjera 1.2.1. Sufinanciranje roditeljskog udjela za pripadnike romske nacionalne manjine u integriranim programima predškolskog odgoja

Nositelj mjere: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Broj pokazatelja: 1


Mjera 1.2.2. Sufinanciranje programa predškole za djecu pripadnike romske nacionalne manjine

Nositelj mjere: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Broj pokazatelja: 1


Mjera 1.2.3. Sufinanciranje namjenskog prijevoza od kuće do vrtića/predškole za djecu pripadnike romske nacionalne manjine koja žive u izoliranim, segregiranim naseljima

Nositelj mjere: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Broj pokazatelja: 1


Cilj 1.3. Izjednačiti obuhvaćenost osnovnoškolskim obrazovanjem pripadnika romske nacionalne manjine u odnosu na prosjek upisa osnovnoškolskog obrazovanja na razini Republike Hrvatske (dosegnuti postotak obuhvaćenosti od 98 %) te izjednačiti završnost osnovnoškolskog...

Mjera 1.3.1. Praćenje upisa i školovanja učenika romske nacionalne manjine oba spola u osnovnim školama

Nositelj mjere: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Broj pokazatelja: 1


Mjera 1.3.2. Uključivanje učenika romske nacionalne manjine u produženi boravak, pružanje dodatne pomoći u učenju hrvatskog jezika te uključivanje učenika u dodatne aktivnosti usmjerene ka obrazovnoj i socijalnoj integraciji

Nositelj mjere: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Broj pokazatelja: 1


Cilj 1.4. Do 2020. godine ukinuti sve razredne odjele koje pohađaju samo učenici pripadnici romske nacionalne manjine.

Mjera 1.4.1. Osiguravanje izvaninstitucionalnih oblika podrške učenicima pripadnicima romske nacionalne manjine putem projekata organizacija civilnog društva

Nositelj mjere: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Broj pokazatelja: 1


Mjera 1.4.2.. Provedba stručne procjene stanja i potreba u područjima s većim brojem stanovnika pripadnika romske nacionalne manjine s preporukama za modalitete smanjenja broja razrednih odjela u koje su uključeni samo...

Nositelj mjere: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Broj pokazatelja: 1


Cilj 1.5. Smanjiti razliku između prosječnog obuhvata i završnosti srednjeg i visokog obrazovanja pripadnika romske nacionalne manjine u odnosu na prosječni obuhvat i završnost srednjeg i visokog obrazovanja na razini Republike Hrvatske u cilju izjednačavanja mogućnosti...

Mjera 1.5.1. Praćenje upisa i školovanja učenika romske nacionalne manjine oba spola u srednjim školama

Nositelj mjere: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Broj pokazatelja: 1


Mjera 1.5.2. Osiguravanje stipendija redovitim učenicima srednjih škola pripadnicima romske nacionalne manjine

Nositelj mjere: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Broj pokazatelja: 1


Cilj 1.6. Povećati broj pripadnika romske nacionalne manjine koji upisuju srednje obrazovanje i visoko obrazovanje do 2020. godine. Povećati broj pripadnika romske nacionalne manjine koji završavaju srednje obrazovanje do 2020. godine.

Mjera 1.6.1. Sufinanciranje smještaja u učeničke domove učenicima srednjih škola pripadnicima romske nacionalne manjine

Nositelj mjere: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Broj pokazatelja: 1


Mjera 1.6.2. Osiguravanje stipendija studentima romske nacionalne manjine

Nositelj mjere: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Broj pokazatelja: 1


Cilj 1.7. Smanjiti razliku između prosječnog obuhvata i završnosti visokog obrazovanja pripadnika romske nacionalne manjine u odnosu na prosječni obuhvat i završnost visokog obrazovanja na razini Republike Hrvatske u cilju izjednačavanja mogućnosti za stjecanje...

Mjera 1.7.1. Uključivanje odraslih pripadnika romske nacionalne manjine u program opismenjavanja i osposobljavanja za prvo zanimanje

Nositelj mjere: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Broj pokazatelja: 1


Cilj 1.8. Povećati obuhvat odraslih pripadnika romske nacionalne manjine programima opismenjavanja, obrazovanja i osposobljavanja kroz cijelo opće, strukovno i visoko obrazovanje, s ciljem razvijanja individualnih potencijala i jačanja njihovih kapaciteta i kompetencija...

Mjera 1.8.1. Sufinanciranje smještaja u učeničkim i studentskim domovima studentima pripadnicima romske nacionalne manjine

Nositelj mjere: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Broj pokazatelja: 1


Molimo pričekajte...