Strateško područje 2. Zapošljavanje i uključivanje u gospodarski život

Akcijski plan
Akcijski plan za provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma, za razdoblje od 2013. do 2020. godine, za razdoblje od 2019. do 2020. godine
Naziv
Zapošljavanje i uključivanje u gospodarski život
Opis strateškog područja
Hrvatski zavod za zapošljavanje ne vodi nezaposlene osobe po nacionalnosti, ali se procjenjuje da je krajem prosinca 2016. godine bilo evidentirano ukupno 4.777 nezaposlenih pripadnika romske nacionalne manjine što je činilo 2 % od ukupne nezaposlenosti u Hrvatskoj. U 2016. godini ukupno su 5.202 (2.325 ž) osobe uključene u proces osnaživanja za uključivanje u tržište rada aktivnostima kao što su informiranje/tribine, individualna savjetovanja ili grupna savjetovanja za stjecanje vještina traženja posla. Aktivnostima grupnih informiranja o samozapošljavanju te savjetovanju o pokretanju posla bile su obuhvaćene 24 (8 ž) osobe. U okviru mjera za poticanje zapošljavanja u 2016. godini ukupno je zaposleno 655 (247 ž) osoba.
Iznos predviđenih sredstava
10.000.000,00 kn

Cilj 2.1. Podići razinu socijalne uključenosti romske populacije kroz osnaživanje za uključivanje na tržište rada

Broj mjera: 2


Cilj 2.2. Povećati konkurentnost i stopu zapošljivosti mladih pripadnika romske nacionalne manjine

Broj mjera: 2


Cilj 2.3. Povećati konkurentnost i stopu zapošljivosti Romkinja

Broj mjera: 1


Cilj 2.4. Povećati stopu formalnog samozapošljavanja pripadnika romske nacionalne manjine

Broj mjera: 0


Cilj 2.5. Podići razinu motivacije pripadnika romske nacionalne manjine za uključivanje na tržište rada

Broj mjera: 0


Cilj 2.6. Jačati kapacitete Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za rad s pripadnicima romske nacionalne manjine

Broj mjera: 0Cilj 2.1. Podići razinu socijalne uključenosti romske populacije kroz osnaživanje za uključivanje na tržište rada

Mjera 2.1.1. Provoditi aktivnosti usmjerene na podizanje motivacije za uključivanje na tržište rada, u skladu s potrebama i mogućnostima nezaposlenih pripadnika romske nacionalne manjine, osobito žena, mladih i dugotrajno...

Nositelj mjere: Hrvatski zavod za zapošljavanje

Broj pokazatelja: 3


Mjera 2.1.2. Uključivati nezaposlene pripadnike romske nacionalne manjine, osobito žene, mlade i dugotrajno nezaposlene osobe u programe obrazovanja, osposobljavanja i ostale poticajne mjere za zapošljavanje

Nositelj mjere: Hrvatski zavod za zapošljavanje

Broj pokazatelja: 2


Cilj 2.2. Povećati konkurentnost i stopu zapošljivosti mladih pripadnika romske nacionalne manjine

Mjera 2.2.1. Provoditi senzibilizaciju poslodavaca i informiranje o mogućnostima korištenja mjera za zapošljavanje nezaposlenih osoba romske nacionalne manjine te istražiti potrebe poslodavaca kako bi se pripremile...

Nositelj mjere: Hrvatski zavod za zapošljavanje

Broj pokazatelja: 4


Mjera 2.2.2. Provoditi prilagođene aktivnosti usmjerene na stjecanje i razvijanje vještina, sposobnosti i motivacije nezaposlenih pripadnika romske nacionalne manjine, osobito žena i mladih, za samozapošljavanje

Nositelj mjere: Hrvatski zavod za zapošljavanje

Broj pokazatelja: 4


Cilj 2.3. Povećati konkurentnost i stopu zapošljivosti Romkinja

Mjera 2.3.1. Praćenje i analiza zastupljenosti i zapošljavanja pripadnika romske nacionalne manjine u tijelima državne uprave te upravnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Nositelj mjere: Ministarstvo uprave

Broj pokazatelja: 1


Cilj 2.4. Povećati stopu formalnog samozapošljavanja pripadnika romske nacionalne manjine

Cilj 2.5. Podići razinu motivacije pripadnika romske nacionalne manjine za uključivanje na tržište rada

Cilj 2.6. Jačati kapacitete Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za rad s pripadnicima romske nacionalne manjine

Molimo pričekajte...