Strateško područje 3. Zdravstvena zaštita

Akcijski plan
Akcijski plan za provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma, za razdoblje od 2013. do 2020. godine, za razdoblje od 2019. do 2020. godine
Naziv
Zdravstvena zaštita
Opis strateškog područja
Specifičan socioekonomski položaj romske nacionalne manjine u velikoj mjeri određuje njihov status kada se radi o zdravlju i zdravstvenoj zaštiti. Romska populacija suočava se s različitim izazovima povezanim sa socijalnom isključenošću i siromaštvom, što direktno utječe na nejednakost i jaz između Roma i ostalog stanovništva u području zdravstvene zaštite.
Iznos predviđenih sredstava
0,00 kn

Cilj 3.1. Povećati obuhvat romske populacije zdravstvenim osiguranjem

Broj mjera: 1


Cilj 3.2. Povećati dostupnost zdravstvenih usluga romskoj populaciji s naglaskom na osobe treće dobi, osobe s invaliditetom, oštećenjima, posebnim potrebama i mobilne romske skupine

Broj mjera: 1


Cilj 3.3. Podići razinu svijesti romske populacije o odgovornosti za vlastito zdravlje

Broj mjera: 1


Cilj 3.4. Poboljšati zaštitu spolnog i reproduktivnog zdravlja Roma, a posebice zdravlja žena, zdravlja trudnica i djece te smanjiti broj maloljetničkih trudnoća među Romima

Broj mjera: 0


Cilj 3.5. Povećati senzibilizaciju radnika u sustavu zdravstva za rad s romskom populacijom te poboljšati komunikaciju romske populacije s liječnicima obiteljske medicine

Broj mjera: 0


Cilj 3.6. Smanjiti pobol od bolesti povezanih s niskim higijenskim standardom i bolesti protiv kojih se cijepi

Broj mjera: 0


Cilj 3.7. Smanjiti raširenost konzumiranja svih sredstava ovisnosti među romskom populacijom, s naglaskom na djecu i mlade te podići razinu svijesti o štetnosti sredstava ovisnosti

Broj mjera: 0Cilj 3.1. Povećati obuhvat romske populacije zdravstvenim osiguranjem

Mjera 3.1.1. Unapređenje praćenja zdravstvenog stanja i socijalnih determinanti zdravlja pripadnika romske nacionalne manjine

Nositelj mjere: Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Broj pokazatelja: 1


Cilj 3.2. Povećati dostupnost zdravstvenih usluga romskoj populaciji s naglaskom na osobe treće dobi, osobe s invaliditetom, oštećenjima, posebnim potrebama i mobilne romske skupine

Mjera 3.2.1. Kroz projekt zdravstvenih medijatora povećati zdravstvenu pismenost i informiranje o zdravstvenom sustavu – hitna medicinska pomoć, higijena, dojenje, prehrana, prevencija invaliditeta, poboljšanje uključenosti...

Nositelj mjere: Ministarstvo zdravstva

Broj pokazatelja: 1


Cilj 3.3. Podići razinu svijesti romske populacije o odgovornosti za vlastito zdravlje

Mjera 3.3.1. Unaprjeđenje preventivnog djelovanja u svrhu smanjivanja raširenosti konzumiranja svih sredstava ovisnosti među romskom zajednicom

Nositelj mjere: Ured za suzbijanje zlouporabe droga

Broj pokazatelja: 1


Cilj 3.4. Poboljšati zaštitu spolnog i reproduktivnog zdravlja Roma, a posebice zdravlja žena, zdravlja trudnica i djece te smanjiti broj maloljetničkih trudnoća među Romima

Cilj 3.5. Povećati senzibilizaciju radnika u sustavu zdravstva za rad s romskom populacijom te poboljšati komunikaciju romske populacije s liječnicima obiteljske medicine

Cilj 3.6. Smanjiti pobol od bolesti povezanih s niskim higijenskim standardom i bolesti protiv kojih se cijepi

Cilj 3.7. Smanjiti raširenost konzumiranja svih sredstava ovisnosti među romskom populacijom, s naglaskom na djecu i mlade te podići razinu svijesti o štetnosti sredstava ovisnosti

Molimo pričekajte...