Strateško područje 5. Prostorno uređenje, stanovanje i zaštita okoliša

Akcijski plan
Akcijski plan za provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma, za razdoblje od 2013. do 2020. godine, za razdoblje od 2019. do 2020. godine
Naziv
Prostorno uređenje, stanovanje i zaštita okoliša
Opis strateškog područja
Fenomen "romskih naselja", tj. specifičnih lokacija naseljenih Romima, znak je prostorne segregacije značajnog dijela romske nacionalne manjine. „Naselja“, osim niskog standarda stanovanja, preizgrađenosti i uglavnom neuređenog okoliša, obilježava i karakter privremenosti. Mnoga romska naselja nisu evidentirana u postojećim prostornim planovima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pa je i dalje potrebno donošenje novih, odnosno izmjena i dopuna postojećih prostornih planova.
Iznos predviđenih sredstava
0,00 kn

Cilj 5.1. Osigurati prostorno-plansku dokumentaciju za romska naselja kako bi se stvorili uvjeti za poboljšanje stanovanja romske populacije

Broj mjera: 0


Cilj 5.2. Urediti i opremiti te poboljšati kvalitetu stanovanja u legaliziranim romskim naseljima

Broj mjera: 0


Cilj 5.3. Riješiti imovinsko-pravne odnose u romskim naseljima

Broj mjera: 1


Cilj 5.4. Unaprijediti stambenu integraciju Roma u zajednici

Broj mjera: 0


Cilj 5.5. Osigurati stanovanje u primjerenim uvjetima

Broj mjera: 0


Cilj 5.6. Unaprijediti stanje okoliša romskih naselja

Broj mjera: 0


Cilj 5.7. Podići razinu informiranosti romske nacionalne manjine o zaštiti okoliša i o načinima njezine provedbe

Broj mjera: 0Cilj 5.1. Osigurati prostorno-plansku dokumentaciju za romska naselja kako bi se stvorili uvjeti za poboljšanje stanovanja romske populacije

Cilj 5.2. Urediti i opremiti te poboljšati kvalitetu stanovanja u legaliziranim romskim naseljima

Cilj 5.3. Riješiti imovinsko-pravne odnose u romskim naseljima

Mjera 5.3.1. Izgradnja obiteljskih kuća u legaliziranom romskom naselju u Dardi

Nositelj mjere: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije

Broj pokazatelja: 1


Cilj 5.4. Unaprijediti stambenu integraciju Roma u zajednici

Cilj 5.5. Osigurati stanovanje u primjerenim uvjetima

Cilj 5.6. Unaprijediti stanje okoliša romskih naselja

Cilj 5.7. Podići razinu informiranosti romske nacionalne manjine o zaštiti okoliša i o načinima njezine provedbe

Molimo pričekajte...