Strateško područje 8. Unapređenje prikupljanja statističkih podataka

Akcijski plan
Akcijski plan za provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma, za razdoblje od 2013. do 2020. godine, za razdoblje od 2019. do 2020. godine
Naziv
Unapređenje prikupljanja statističkih podataka
Opis strateškog područja

Vanjska evaluacija Nacionalne strategije za uključivanje Roma (koju je koncem 2014. i početkom 2015. godine) proveo Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina pokazala je (između ostalog) da od ukupno 111 pokazatelja definiranih u Akcijskom planu, samo 11 pokazatelja ima iskazane polazne vrijednosti, tj. vrijednosti temeljem kojih je moguće mjeriti učinke kako pojedine mjere, tako i dokumenta u cijelosti. Izostanak polaznih vrijednosti onemogućuje zaključivanje, kako o eventualno postignutom napretku tako i o konačnom učinku provednih mjera na život tj. "uključivanje Roma u sve segmente društva i zajednice".

Iznos predviđenih sredstava
0,00 kn

Cilj 8.1. Poticati i financijski osnažiti provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma

Broj mjera: 2


Cilj 8.2. Unaprijediti sustav praćenja provedbe Akcijskog plana za provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma te praćenje učinka nacionalnih intervencija u kontekstu integracije pripadnika romske nacionalne manjine

Broj mjera: 2


Cilj 8.3. Unaprijediti i osnažiti koordinativnu ulogu Ureda za ljuska prava i prava nacionalnih manjina

Broj mjera: 2Cilj 8.1. Poticati i financijski osnažiti provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma

Mjera 8.1.1. Promocija predškolskog obrazovanja i prevencija napuštanja srednjoškolskog obrazovanja

Nositelj mjere: Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

Broj pokazatelja: 3


Mjera 8.1.2. Povećavanje razine znanja stručne i opće javnosti o specifičnostima položaja djece i žena pripadnika romske nacionalne manjine

Nositelj mjere: Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

Broj pokazatelja: 5


Cilj 8.2. Unaprijediti sustav praćenja provedbe Akcijskog plana za provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma te praćenje učinka nacionalnih intervencija u kontekstu integracije pripadnika romske nacionalne manjine

Mjera 8.2.1. Povećavanje razine znanja stručne i opće javnosti o regionalnim specifičnostima položaja Roma u RH

Nositelj mjere: Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

Broj pokazatelja: 2


Mjera 8.2.2. Osnaživanje horizontalne i vertikalne koordinacije te kapaciteta za praćenje provedbe Nacionalne strategije za uključivanje Roma

Nositelj mjere: Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

Broj pokazatelja: 4


Cilj 8.3. Unaprijediti i osnažiti koordinativnu ulogu Ureda za ljuska prava i prava nacionalnih manjina

Mjera 8.3.1. Unapređenje sustava praćenja provedbe Nacionalne strategije za uključivanje Roma

Nositelj mjere: Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

Broj pokazatelja: 2


Mjera 8.3.2. Poticaji i podrška programima i projektima jedinica lokalne samouprave, organizacija civilnog društva i javnih ustanova

Nositelj mjere: Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

Broj pokazatelja: 6


Molimo pričekajte...