Strateško područje 9. Usklađenost programa s međunarodnim standardima te prihvaćenim ugovorima na području ljudskih i manjinskih prava

Akcijski plan
Akcijski plan za provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma, za razdoblje od 2013. do 2020. godine, za razdoblje od 2019. do 2020. godine
Naziv
Usklađenost programa s međunarodnim standardima te prihvaćenim ugovorima na području ljudskih i manjinskih prava
Opis strateškog područja
Republika Hrvatska u međunarodnom kontekstu posebnu pažnju posvećuje poštivanju prava Roma i snaženju njihovog uključivanja u sve aktivnosti u društvu, dok na nacionalnom planu svoje aktivnosti temelji na međunarodnim standardima i međunarodnim instrumentima, globalnim i regionalnim18, kojih je na području ljudskih prava Republika Hrvatska stranka. Temeljem istih, također redovito izrađuje i predstavlja svoja nacionalna izvješća.
Iznos predviđenih sredstava
0,00 kn

Cilj 9.1. Cilj

Broj mjera: 3Cilj 9.1. Cilj

Mjera 9.1.1. Koordinacija pripreme nacionalnih izvješća prema međunarodnim ugovorima na području ljudskih prava, uključujući i izvješćivanje prema Univerzalnom periodičkom pregledu Vijeća za ljudska prava - u slučaju...

Nositelj mjere: Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Broj pokazatelja: 1


Mjera 9.1.2. Unapređenje suradnje s Vijećem Europe

Nositelj mjere: Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

Broj pokazatelja: 5


Mjera 9.1.3. Unapređenje suradnje s Europskom komisijom i tijelima Europske unije

Nositelj mjere: Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

Broj pokazatelja: 2


Molimo pričekajte...