Cilj 6.2. Podići razinu uključenosti romske nacionalne manjine, s posebnim naglaskom na žene, u javni i politički život lokalne zajednice

Strateško područje
6. Uključivanje u društveni i kulturni život (javni/politički)
Oznaka
6.2
Opis cilja
Podići razinu uključenosti romske nacionalne manjine, s posebnim naglaskom na žene, u javni i politički život lokalne zajednice

Mjera 6.2.1. Izrada analize o udjelu romske nacionalne manjine u stanovništvu na lokalnoj i regionalnoj razini u odnosu na zastupljenost u predstavničkim i izvršnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave radi ostvarivanja prava zastupljenosti u predstavničkim i izvršnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave propisanih Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina

Nositelj mjere: Ministarstvo uprave

Broj pokazatelja: 1


Mjera 6.2.2. Educirati romske udruge iz područja športa za uključivanje u natječaje za sufinanciranje športskih programa koje provodi Središnji državni ured za šport

Nositelj mjere: Središnji državni ured za šport

Broj pokazatelja: 1


Molimo pričekajte...