Cilj 6.3. Ojačati kapacitete udruga i ostalih oblika udruživanja pripadnika romske nacionalne manjine, s posebnim naglaskom na osnaživanje udruga i ostalih oblika udruživanja koje vode Romkinje, za zagovaranje i rješavanje problema u romskoj i široj zajednici

Strateško područje
6. Uključivanje u društveni i kulturni život (javni/politički)
Oznaka
6.3
Opis cilja
Ojačati kapacitete udruga i ostalih oblika udruživanja pripadnika romske nacionalne manjine, s posebnim naglaskom na osnaživanje udruga i ostalih oblika udruživanja koje vode Romkinje, za zagovaranje i rješavanje problema u romskoj i široj zajednici

Mjera 6.3.1. Izrada analize o sudjelovanju u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima pripadnika romske nacionalne manjine, putem vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina

Nositelj mjere: Ministarstvo uprave

Broj pokazatelja: 3


Mjera 6.3.2. Unapređenje kapaciteta organizacija civilnog društva za lokalni razvoj

Nositelj mjere: Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske

Broj pokazatelja: 3


Molimo pričekajte...