Cilj 8.1. Poticati i financijski osnažiti provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma

Strateško područje
8. Unapređenje prikupljanja statističkih podataka
Oznaka
8.1
Opis cilja
Poticati i financijski osnažiti provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma

Mjera 8.1.1. Promocija predškolskog obrazovanja i prevencija napuštanja srednjoškolskog obrazovanja

Nositelj mjere: Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

Broj pokazatelja: 3


Mjera 8.1.2. Povećavanje razine znanja stručne i opće javnosti o specifičnostima položaja djece i žena pripadnika romske nacionalne manjine

Nositelj mjere: Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

Broj pokazatelja: 5


Molimo pričekajte...