Cilj 8.3. Unaprijediti i osnažiti koordinativnu ulogu Ureda za ljuska prava i prava nacionalnih manjina

Strateško područje
8. Unapređenje prikupljanja statističkih podataka
Oznaka
8.3
Opis cilja
Unaprijediti i osnažiti koordinativnu ulogu Ureda za ljuska prava i prava nacionalnih manjina

Mjera 8.3.1. Unapređenje sustava praćenja provedbe Nacionalne strategije za uključivanje Roma

Nositelj mjere: Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

Broj pokazatelja: 2


Mjera 8.3.2. Poticaji i podrška programima i projektima jedinica lokalne samouprave, organizacija civilnog društva i javnih ustanova

Nositelj mjere: Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

Broj pokazatelja: 6


Molimo pričekajte...