Cilj 3.1. Povećati obuhvat romske populacije zdravstvenim osiguranjem

Strateško područje
3. Zdravstvena zaštita
Oznaka
3.1
Opis cilja
Povećati obuhvat romske populacije zdravstvenim osiguranjem

Mjera 3.1.1. Unapređenje praćenja zdravstvenog stanja i socijalnih determinanti zdravlja pripadnika romske nacionalne manjine

Nositelj mjere: Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Broj pokazatelja: 1


Molimo pričekajte...