Cilj 2.3. Povećati konkurentnost i stopu zapošljivosti Romkinja

Strateško područje
2. Zapošljavanje i uključivanje u gospodarski život
Oznaka
2.3
Opis cilja
Povećati konkurentnost i stopu zapošljivosti Romkinja

Mjera 2.3.1. Praćenje i analiza zastupljenosti i zapošljavanja pripadnika romske nacionalne manjine u tijelima državne uprave te upravnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Nositelj mjere: Ministarstvo uprave

Broj pokazatelja: 1


Molimo pričekajte...