Cilj 3.2. Povećati dostupnost zdravstvenih usluga romskoj populaciji s naglaskom na osobe treće dobi, osobe s invaliditetom, oštećenjima, posebnim potrebama i mobilne romske skupine

Strateško područje
3. Zdravstvena zaštita
Oznaka
3.2
Opis cilja
Povećati dostupnost zdravstvenih usluga romskoj populaciji s naglaskom na osobe treće dobi, osobe s invaliditetom, oštećenjima, posebnim potrebama i mobilne romske skupine

Mjera 3.2.1. Kroz projekt zdravstvenih medijatora povećati zdravstvenu pismenost i informiranje o zdravstvenom sustavu – hitna medicinska pomoć, higijena, dojenje, prehrana, prevencija invaliditeta, poboljšanje uključenosti i odaziva u preventivne programe i aktivnosti

Nositelj mjere: Ministarstvo zdravstva

Broj pokazatelja: 1


Molimo pričekajte...