Cilj 3.4. Poboljšati zaštitu spolnog i reproduktivnog zdravlja Roma, a posebice zdravlja žena, zdravlja trudnica i djece te smanjiti broj maloljetničkih trudnoća među Romima

Strateško područje
3. Zdravstvena zaštita
Oznaka
3.4
Opis cilja
Poboljšati zaštitu spolnog i reproduktivnog zdravlja Roma, a posebice zdravlja žena, zdravlja trudnica i djece te smanjiti broj maloljetničkih trudnoća među Romima

Molimo pričekajte...