Pokazatelj 2.1.1.1. Broj nezaposlenih mladih osoba uključenih u obrazovne programe i programe osposobljavanja prema spolu


Mjera
2.1.1. Uključivati nezaposlene pripadnike romske nacionalne manjine, osobito žene, mlade i dugotrajno nezaposlene osobe u programe obrazovanja, osposobljavanja i ostale poticajne mjere za zapošljavanje
Tip
Broj
Dodatne dimenzije
Spol
Početna vrijednost
Da
Ciljana vrijednost
Ne
Bilješka
Nema bilješke
Muško:
0
Žensko:
0
Ukupno:
Ciljana vrijednost nije postavljena
Nemate prava pregleda.
Nema popunjenih implementacijskih vrijednosti pokazatelja!

Molimo pričekajte...