Pokazatelj 9.1.3.2. Broj sudjelovanja na sastancima Nacionalnih kontakt točaka za integraciju Roma i drugim radnim tijelima Europske komisije


Mjera
9.1.3. Unapređenje suradnje s Europskom komisijom i tijelima Europske unije
Tip
Broj
Dodatne dimenzije
Vrsta sastanka
Početna vrijednost
Da
Ciljana vrijednost
Ne
Bilješka
Nema bilješke

Vrijednosti pokazatelja nisu postavljene

Ciljana vrijednost nije postavljena
Nemate prava pregleda.
Nema popunjenih implementacijskih vrijednosti pokazatelja!

Molimo pričekajte...