Pokazatelj 6.1.2.1. Broj održanih seminara


Mjera
6.1.2. Organiziranje seminara s predstavnicima medija i pripadnicima romske nacionalne manjine o afirmaciji Roma putem medija, te o načinu promocije pozitivnih aspekata i izjednačenog izvješćivanja o Romima, te pravima i obvezama na području suzbijanja diskriminacije s posebnim naglaskom na položaj Romkinja
Tip
Broj
Dodatne dimenzije
Nema
Početna vrijednost
Da
Ciljana vrijednost
Da
Bilješka
Nema bilješke

Vrijednosti pokazatelja nisu postavljene

Vrijednosti pokazatelja nisu postavljene

Nemate prava pregleda.
Nema popunjenih implementacijskih vrijednosti pokazatelja!

Molimo pričekajte...