Pokazatelj 01. % osoba koje imaju hrvatsko državljanstvo


Strateško područje
Statusna rješenja, suzbijanje diskriminacije i pomoć u ostvarivanju prava za romsku nacionalnu manjinu
Tip
Postotak
Dodatne dimenzije
Nema
Početna vrijednost
Da
Ciljana vrijednost
Ne
Bilješka
Nema bilješke
Vrijednost:
98,12%
Ciljana vrijednost nije postavljena
Pokazatelji Vrijednost
Početna vrijednost 98,12%
Nema popunjenih implementacijskih vrijednosti pokazatelja!

Molimo pričekajte...