Pokazatelj 03. % osoba koje nemaju niti jedno državljanstvo


Strateško područje
Statusna rješenja, suzbijanje diskriminacije i pomoć u ostvarivanju prava za romsku nacionalnu manjinu
Tip
Postotak
Dodatne dimenzije
Nema
Početna vrijednost
Da
Ciljana vrijednost
Ne
Bilješka
Nema bilješke
Vrijednost:
0,50%
Ciljana vrijednost nije postavljena
Pokazatelji Vrijednost
Početna vrijednost 0,50%
Nema popunjenih implementacijskih vrijednosti pokazatelja!

Molimo pričekajte...