Pokazatelj 04. % osoba u dobi 16 godina i više koji su u posljednjih godinu dana bili diskriminirani, odnosno stavljeni u nepovoljan položaj zbog neke osobne karakteristike, od strane neke osobe ili organizacije


Strateško područje
Statusna rješenja, suzbijanje diskriminacije i pomoć u ostvarivanju prava za romsku nacionalnu manjinu
Tip
Postotak
Dodatne dimenzije
Nema
Početna vrijednost
Da
Ciljana vrijednost
Ne
Bilješka
Nema bilješke
Vrijednost:
28,20%
Ciljana vrijednost nije postavljena
Pokazatelji Vrijednost
Početna vrijednost 28,20%
Nema popunjenih implementacijskih vrijednosti pokazatelja!

Molimo pričekajte...