Pokazatelj 6.4.2. broj sudionika aktivnosti, razvrstano po spolu

Mjera
6.4. Povećanje informiranosti romske populacije o rodno utemeljenom nasilju
Tip
Broj
Dodatne dimenzije
Spol
Početna vrijednost
Ne
Ciljana vrijednost
Ne
Bilješka
Nema bilješke
Početna vrijednost nije postavljena
Ciljana vrijednost nije postavljena
Nemate prava pregleda.
Nema popunjenih implementacijskih vrijednosti pokazatelja!

Molimo pričekajte...