Pokazatelj 5.3.3. broj aktivnosti

Mjera
5.3. Smanjivanje jaza između romske NEET populacije i NEET populacije unutar opće populacije mladih
Tip
Broj
Dodatne dimenzije
Nema
Početna vrijednost
Ne
Ciljana vrijednost
Ne
Bilješka
Nema bilješke
Početna vrijednost nije postavljena
Ciljana vrijednost nije postavljena
Nemate prava pregleda.
Nema popunjenih implementacijskih vrijednosti pokazatelja!

Molimo pričekajte...