Pokazatelj 4.3.1. broj korisnika potpora

Mjera
4.3. Smanjivanje jaza u dovršetku srednjoškolskog obrazovanja između mladih Roma i mladih iz opće populacije
Tip
Broj
Dodatne dimenzije
Nema
Početna vrijednost
Ne
Ciljana vrijednost
Ne
Bilješka
Nema bilješke
Početna vrijednost nije postavljena
Ciljana vrijednost nije postavljena
Nemate prava pregleda.
Nema popunjenih implementacijskih vrijednosti pokazatelja!

Molimo pričekajte...