Pokazatelj 3.1.2. broj vijeća romske nacionalne manjine kojima iz proračuna JLP(R)S nisu osigurana sredstva za rad

Mjera
3.1.. Osiguravanje preduvjeta za sudjelovanje romskih udruga kao punopravnih članova u nacionalnim odborima za praćenje
Tip
Broj
Dodatne dimenzije
Nema
Početna vrijednost
Ne
Ciljana vrijednost
Ne
Bilješka
Nema bilješke
Početna vrijednost nije postavljena
Ciljana vrijednost nije postavljena
Nemate prava pregleda.
Nema popunjenih implementacijskih vrijednosti pokazatelja!

Molimo pričekajte...