Pokazatelj 3.3.1. broj provedenih aktivnosti

Mjera
3.3.. Poticanje sudjelovanja Roma, posebno žena i mladih, u društvenom, kulturnom i političkom životu na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i EU razini
Tip
Broj
Dodatne dimenzije
Nema
Početna vrijednost
Ne
Ciljana vrijednost
Da
Bilješka
Nema bilješke
Početna vrijednost nije postavljena

Vrijednosti pokazatelja nisu postavljene

Nemate prava pregleda.
Nema popunjenih implementacijskih vrijednosti pokazatelja!

Molimo pričekajte...