Aktivnost 1.4.1. Provedba stručne procjene stanja i potreba u područjima s većim brojem stanovnika pripadnika romske nacionalne manjine s preporukama za modalitete smanjenja broja razrednih odjela u koje su uključeni samo pripadnici romske nacionalne manjine

Posebni cilj
1. Obrazovanje
Mjera
1.4. Do 2020. godine ukinuti sve razredne odjele koje pohađaju samo učenici pripadnici romske nacionalne manjine.
Opis aktivnosti
Nositelj
Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Sunositelji
Godine provedbe
Rok provedbe aktivnosti
2020

Pokazatelj Tip Početna vrijednost Ciljana vrijednost
Provedena stručna procjena stanja s izrađenim preporukama Logički operator Da Da

Molimo pričekajte...