Aktivnost 1.2.1. Sufinanciranje roditeljskog udjela za pripadnike romske nacionalne manjine u integriranim programima predškolskog odgoja

Posebni cilj
1. Obrazovanje
Mjera
1.2. Povećati obuhvat romske djece oba spola predškolskim odgojem i obrazovanjem te podići razinu kvalitete predškolskog odgoja i obrazovanja djece pripadnika romske nacionalne manjine kao dio cjeline ranog obrazovanja djeteta, koji pomaže smanjenju razlika u društvenom podrijetlu i sposobnostima učenja i nastoji što je više moguće zadovoljiti djetetove razvojne potrebe te ga uvesti u svijet svjesnog učenja.
Opis aktivnosti
Nositelj
Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Sunositelji
Godine provedbe
Rok provedbe aktivnosti
2020

Pokazatelj Tip Početna vrijednost Ciljana vrijednost
Broj djece romske nacionalne manjine za koje je sufinanciran roditeljski udio Broj Da Ne

Molimo pričekajte...