Aktivnost 1.3.3. Osiguravanje izvaninstitucionalnih oblika podrške učenicima pripadnicima romske nacionalne manjine putem projekata organizacija civilnog društva

Posebni cilj
1. Obrazovanje
Mjera
1.3. Izjednačiti obuhvaćenost osnovnoškolskim obrazovanjem pripadnika romske nacionalne manjine u odnosu na prosjek upisa osnovnoškolskog obrazovanja na razini Republike Hrvatske (dosegnuti postotak obuhvaćenosti 98 %) te izjednačiti postotak pripadnika romske nacionalne manjine koji završavaju osnovnoškolsko obrazovanje u odnosu na prosjek na razini Republike Hrvatske (dosegnuti postotak završnosti od 95 %).
Opis aktivnosti
Nositelj
Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Sunositelji
Godine provedbe
Rok provedbe aktivnosti

Molimo pričekajte...