8.1.2 Osnaživanje kapaciteta mladih pripadnika romske nacionalne manjine

Strateško područje
8. Unapređenje provedbe i praćenja te jačanje koordinativnih aktivnosti
Cilj strateškog područja
8.1. Osnažiti provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma na lokalnoj i regionalnoj razini
Nositelj
Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina
Sunositelji
  • Nema sunositelja
Godine provedbe
Rok
Kontinuirano
Iznos predviđenih sredstava
0,00 kn
Opis sredstava

Državni proračun na poziciji Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, stavka A513043 - Ispunjavanje preduvjeta za učinkovitu provedbu politika usmjerenih na nacionalne manjine (Europski socijalni fond).


Upitnik Europske komisije
Mjere Europske komisije
Vrsta provedbenog tijela
Razina temeljnih poslova provedbenog tijela
Pokazatelj Tip Početna vrijednost Ciljana vrijednost
Broj provedenih treninga Broj Da Da
Broj sudionika pripadnika romske nacionalne manjine Broj Da Da

Molimo pričekajte...