Aktivnost 2.1.1. Redovito prikupljanje i objavljivanje informacija o raspisanim natječajima relevantnim za rad romskih udruga i udruga za Rome na nacionalnoj i lokalnim razinama i njihovo objavljivanje na mrežnim stranicama Ureda za udruge

Posebni cilj
2. Smanjivanje siromaštva i socijalne isključenosti Roma kako bi se smanjio društveno-ekonomski jaz između Roma i opće populacije
Mjera
2.1. Smanjivanje siromaštva i socijalne isključenosti Roma
Opis aktivnosti
Ured za udruge će od davatelja financijskih sredstava iz javnih izvora redovito prikupljati i objavljivati informacije o raspisanim natječajima relevantnim za rad romskih udruga i udruga za Rome na nacionalnoj i lokalnim razinama i njihovo objavljivanje na mrežnim stranicama Ureda za udruge.
Nositelj
Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske
Sunositelji
Godine provedbe
Rok provedbe aktivnosti
12/2023

Izvori financiranja u 2021. godini

Izvor financiranja Šifra aktivnosti iz proračuna (pozicija) Iznos
Državni proračun A 509000 Administracija i upravljanje 0,00 kn

Izvori financiranja u 2022. godini

Izvor financiranja Šifra aktivnosti iz proračuna (pozicija) Iznos
Državni proračun A 509000 Administracija i upravljanje 0,00 kn

Ukupno planirana sredstva po izvoru

Državni proračun (kn) EU financiranje (kn) Drugi izvori (kn)
0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn

Molimo pričekajte...