Aktivnost 2.1.2. Razvijati suradnju organizacija civilnoga društva u provedbi aktivnosti prilagođenih potrebama lokalne zajednice

Posebni cilj
2. Smanjivanje siromaštva i socijalne isključenosti Roma kako bi se smanjio društveno-ekonomski jaz između Roma i opće populacije
Mjera
2.1. Smanjivanje siromaštva i socijalne isključenosti Roma
Opis aktivnosti
Ured za udruge raspisat će poziv kojim se želi osigurati razvoj civilnoga društva u Republici Hrvatskoj koji osigurava ujednačen regionalni društveno – ekonomski rast i demokratski razvoj Republike Hrvatske. Specifično, Poziv treba jačati kapacitete OCD-a aktivnih u lokalnim zajednicama (uključujući i romske udruge) za provedbu aktivnosti prilagođenih lokalnim problemima te za neposredan rad na područjima koja se financiraju kroz Europski socijalni fond (zapošljavanje, obrazovanje, socijalno uključivanje, dobro upravljanje) na lokalnoj razini. Također, projekti koji će se financirati trebaju unaprijediti kapacitete organizacija civilnoga društva za pružanje učinkovitog odgovora na potrebe lokalne zajednice u kriznim situacijama. Poziv je specifičan jer omogućuje prijavu prijedloga projekta na poziv financiran iz Europskog socijalnog fonda udrugama koje do sada nisu provodile projekte financirane iz EU fondova kao nositelji, odnosno do trenutka prijave na Poziv nemaju potpisan ugovor o provedbi projekta financiranog iz EU fondova (kao prijavitelji) te čiji godišnji prihodi ne premašuju 500.000,00 kuna.
Nositelj
Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske
Sunositelji
  • Nema sunositelja
Godine provedbe
Godina praćenja od
Nije definirana
Godina praćenja do
Nije definirana
Rok provedbe aktivnosti
12/2023

Izvori financiranja u 2021. godini

Izvor financiranja Šifra aktivnosti iz proračuna (pozicija) Iznos
Državni proračun A509069 187.500,00 kn
EU financiranje A509069 1.062.500,00 kn

Izvori financiranja u 2022. godini

Izvor financiranja Šifra aktivnosti iz proračuna (pozicija) Iznos
Državni proračun A509069 150.000,00 kn
EU financiranje A509069 850.000,00 kn

Ukupno planirana sredstva po izvoru

Državni proračun (kn) EU financiranje (kn) Drugi izvori (kn)
337.500,00 kn 1.912.500,00 kn 0,00 kn

Molimo pričekajte...