Aktivnost 5.3.1. Jednakost, uključivanje, participacija i integracija Roma putem zapošljavanja – JUPI ZA pripremna faza, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

Posebni cilj
5. Učinkovit i jednak pristup Roma kvalitetnom, održivom zapošljavanju
Mjera
5.3. Smanjivanje jaza između romske NEET populacije i NEET populacije unutar opće populacije mladih
Opis aktivnosti
Ključne aktivnosti projekta čija je provedba planirana od 2023. godine usmjerene su mladima iz NEET skupine i obuhvaćaju plaćeno jednogodišnje osposobljavanje na radnom mjestu. Uz ovo, projektne aktivnosti uključuju: terenski tzv. outreach rad s mladima, edukativne aktivnosti kao i osiguravanje vršnjačkog i stručnog mentorstva mladima. Također, uključuju provedbu nacionalne kampanje usmjerene poslodavcima i individualni rad s poslodavcima na programu osposobljavanja za mlade osobe kao i kontinuiranu koordinaciju i evaluaciju projektnih aktivnosti. Aktivnosti usmjerene ostatku romske populacije uključuju informativne interaktivne radionice u romskim zajednicama, terenski rad kao i višekratne radionice usmjerene razvoju osnovnih vještina s posebnim naglaskom na rad s mladima i ženama. Podršku provedbi projekta Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina pružit će Hrvatski zavod za zapošljavanje. Do konca 2022. godine planiran je završetak pripremne faze koja uključuje: preliminarne razgovore, izradu i potpisivanje Sporazuma o partnerstvu s deset poslodavaca; izradu osnovnog programa osposobljavanja adekvatnog za prilagođavanje potrebama poslodavaca te izradu sažetka operacije.
Nositelj
Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina
Sunositelji
  • Nema sunositelja
Godine provedbe
Godina praćenja od
Nije definirana
Godina praćenja do
Nije definirana
Rok provedbe aktivnosti
12/2023

Izvori financiranja u 2021. godini

Izvor financiranja Šifra aktivnosti iz proračuna (pozicija) Iznos
Državni proračun A681000 – Administracija i upravljanje 0,00 kn

Izvori financiranja u 2022. godini

Izvor financiranja Šifra aktivnosti iz proračuna (pozicija) Iznos
Državni proračun A681000 – Administracija i upravljanje 0,00 kn

Ukupno planirana sredstva po izvoru

Državni proračun (kn) EU financiranje (kn) Drugi izvori (kn)
0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn
Pokazatelj Tip Početna vrijednost Ciljana vrijednost
broj održanih sastanaka Broj Ne Da
broj prilagođenih programa osposobljavanja Broj Ne Da
izrađen sažetak operacije Broj Ne Da

Molimo pričekajte...