Aktivnost 4.2.1. Sufinanciranje programa predškole za djecu pripadnike romske nacionalne manjine, Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Posebni cilj
4. Učinkovit i jednak pristup Roma kvalitetnom, uključivom obrazovanju
Mjera
4.2. Smanjivanje jaza u sudjelovanju u predškolskom odgoju i obrazovanju između romske djece i djece iz opće populacije
Opis aktivnosti
OPIS AKTIVNOSTI: Ministarstvo znanosti i obrazovanja sufinancira provedbu programa predškole za djecu pripadnike romske nacionalne manjine te se osiguravaju sredstva za rad odgajatelja, didaktike te prehranu djece. U slučaju da ne postoje prostorni uvjeti u predškolskoj ustanovi, program predškole organizira se u osnovnim školama te se praćenje i vrednovanje ostvarivanja ciljeva i zadataka uključivanja romske djece prati suradnjom sa školama i vrtićima.
Nositelj
Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Sunositelji
Godine provedbe
Godina praćenja od
Nije definirana
Godina praćenja do
Nije definirana
Rok provedbe aktivnosti
12/2023

Izvori financiranja u 2021. godini

Izvor financiranja Šifra aktivnosti iz proračuna (pozicija) Iznos
Državni proračun A767015 – Provedba programa za uključivanje Roma 2.000.000,00 kn

Izvori financiranja u 2022. godini

Izvor financiranja Šifra aktivnosti iz proračuna (pozicija) Iznos
Državni proračun A767015 – Provedba programa za uključivanje Roma 2.000.000,00 kn

Ukupno planirana sredstva po izvoru

Državni proračun (kn) EU financiranje (kn) Drugi izvori (kn)
4.000.000,00 kn 0,00 kn 0,00 kn

Molimo pričekajte...