Aktivnost 4.3.1. Praćenje upisa i školovanja učenika romske nacionalne manjine oba spola u osnovnim školama

Posebni cilj
4. Učinkovit i jednak pristup Roma kvalitetnom, uključivom obrazovanju
Mjera
4.3. Smanjivanje jaza u dovršetku srednjoškolskog obrazovanja između mladih Roma i mladih iz opće populacije
Opis aktivnosti
Ministarstvo znanosti i obrazovanja vodi bazu o osnovnoškolskom obrazovanju pripadnika romske nacionalne manjine. Podaci dobiveni od upravnih odjela u županiji te Gradskog ureda za obrazovanje Grada Zagreba, upotpunjuju se tj. obrađuju jednom godišnje, uzimajući u obzir podatke na kraju prethodne školske godine i na početku tekuće školske godine. Temeljem podataka prati se upis učenika, uključivanje u produženi boravak, osiguravanje dodatnog učenja hrvatskoga jezika, ponavljanje razreda, prekidanje te napuštanje školovanja tijekom školske godine, kao i broj učenika pripadnika romske nacionalne manjine u razrednim odjelima.
Nositelj
Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Sunositelji
Godine provedbe
Godina praćenja od
Nije definirana
Godina praćenja do
Nije definirana
Rok provedbe aktivnosti
12/2023

Izvori financiranja u 2021. godini

Izvor financiranja Šifra aktivnosti iz proračuna (pozicija) Iznos
Državni proračun A577000 Administracija i upravljanje 0,00 kn

Izvori financiranja u 2022. godini

Izvor financiranja Šifra aktivnosti iz proračuna (pozicija) Iznos
Državni proračun A577000 Administracija i upravljanje 0,00 kn

Ukupno planirana sredstva po izvoru

Državni proračun (kn) EU financiranje (kn) Drugi izvori (kn)
0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn

Molimo pričekajte...