Aktivnost 4.5.1. Uključivanje odraslih pripadnika romske nacionalne manjine u program opismenjavanja i osposobljavanja za prvo zanimanje

Posebni cilj
4. Učinkovit i jednak pristup Roma kvalitetnom, uključivom obrazovanju
Mjera
4.5. Povećanje udjela odraslih Roma u programima osposobljavanja i usavršavanja
Opis aktivnosti
Temeljem Odluke o financiranju provedbe osnovnog obrazovanja odraslih i osposobljavanja za jednostavne poslove u zanimanjima Ministarstvo znanosti i obrazovanja sufinancira programe opismenjivanja i osposobljavanja za jednostavne poslove u zanimanjima za odrasle pripadnike romske nacionalne manjine kako bi se osigurali uvjeti za razvijanje kompetencija te postizanje konkurentnosti na tržištu rada. Cilj provedbe ove aktivnosti jest osigurati preduvjete za povećanje uključenosti odraslih građana u procese cjeloživotnog učenja i obrazovanja te unaprijediti i proširiti učenje, obrazovanje i osposobljavanje pripadnika romske nacionalne manjine.
Nositelj
Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Sunositelji
Godine provedbe
Godina praćenja od
Nije definirana
Godina praćenja do
Nije definirana
Rok provedbe aktivnosti
12/2023

Izvori financiranja u 2021. godini

Izvor financiranja Šifra aktivnosti iz proračuna (pozicija) Iznos
Državni proračun A580014 – Razvoj sustava obrazovanja odraslih 800.000,00 kn

Izvori financiranja u 2022. godini

Izvor financiranja Šifra aktivnosti iz proračuna (pozicija) Iznos
Državni proračun A580014 – Razvoj sustava obrazovanja odraslih 800.000,00 kn

Ukupno planirana sredstva po izvoru

Državni proračun (kn) EU financiranje (kn) Drugi izvori (kn)
1.600.000,00 kn 0,00 kn 0,00 kn
Pokazatelj Tip Početna vrijednost Ciljana vrijednost
broj Roma uključenih u programe opismenjavanja Broj Ne Da
broj Roma uključenih u programe osposobljavanja za prvo zanimanje Broj Ne Da

Molimo pričekajte...