Aktivnost 4.3.2. Uključivanje učenika romske nacionalne manjine u produženi boravak, pružanje dodatne pomoći u učenju hrvatskog jezika te uključivanje učenika u dodatne aktivnosti usmjerene ka obrazovnoj i socijalnoj integraciji

Posebni cilj
4. Učinkovit i jednak pristup Roma kvalitetnom, uključivom obrazovanju
Mjera
4.3. Smanjivanje jaza u dovršetku srednjoškolskog obrazovanja između mladih Roma i mladih iz opće populacije
Opis aktivnosti
Ministarstvo znanosti i obrazovanja, sukladno čl. 43. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, pripadnicima romske nacionalne manjine osigurava posebnu pomoć u učenju hrvatskoga jezika učenicima koji ne znaju ili nedovoljno poznaju hrvatski jezik. Učiteljima razredne nastave i hrvatskoga jezika osiguravaju se sredstva za prekovremeni rad za pružanje posebne pomoći u učenju hrvatskoga jezika. Osim navedenog osigurava se produženi boravak za pripadnike romske nacionalne manjine. Također, mjerom je previđeno sufinanciranje izvannastavnih aktivnosti (škola u prirodi, terenska nastava, školska ekskurzija i dr.) te druge aktivnosti usmjerene ka obrazovnoj i socijalnoj integraciji učenika pripadnika romske nacionalne manjine.
Nositelj
Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Sunositelji
Godine provedbe
Godina praćenja od
Nije definirana
Godina praćenja do
Nije definirana
Rok provedbe aktivnosti
12/2023

Izvori financiranja u 2021. godini

Izvor financiranja Šifra aktivnosti iz proračuna (pozicija) Iznos
Državni proračun A767015 – Provedba programa za uključivanje Roma 700.000,00 kn

Izvori financiranja u 2022. godini

Izvor financiranja Šifra aktivnosti iz proračuna (pozicija) Iznos
Državni proračun A767015 – Provedba programa za uključivanje Roma 700.000,00 kn

Ukupno planirana sredstva po izvoru

Državni proračun (kn) EU financiranje (kn) Drugi izvori (kn)
1.400.000,00 kn 0,00 kn 0,00 kn

Molimo pričekajte...