Aktivnost 4.3.4. Sufinanciranje didaktičke opreme i školskog pribora za učenike osnovnih škola pripadnike romske nacionalne manjine

Posebni cilj
4. Učinkovit i jednak pristup Roma kvalitetnom, uključivom obrazovanju
Mjera
4.3. Smanjivanje jaza u dovršetku srednjoškolskog obrazovanja između mladih Roma i mladih iz opće populacije
Opis aktivnosti
Aktivnost predviđa osiguranje minimalne opremljenosti učenika pripadnika romske nacionalne manjine školskim priborom. Uslijed siromaštva i života u otežanim uvjetima, često u obiteljima s nezaposlenim roditeljima djeca pripadnika romske nacionalne manjine osnovnoškolske dobi ne raspolažu školskim priborom koji osigurava nesmetano ili olakšano izvršavanje školskih obveza. Navedeno potvrđuju i škole koje pohađaju takvi učenici, većinom iz segregiranih romskih naselja. Provedba aktivnosti osigurava normativna novčana sredstva po učeniku koja se dodjeljuju osnovnoj školi, a koja bi uključenim učenicima nabavila potrebnu opremu i pribor.
Nositelj
Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Sunositelji
Godine provedbe
Rok provedbe aktivnosti
12/2023

Izvori financiranja u 2021. godini

Izvor financiranja Šifra aktivnosti iz proračuna (pozicija) Iznos
Državni proračun A767015 – Provedba programa za uključivanje Roma 400.000,00 kn

Izvori financiranja u 2022. godini

Izvor financiranja Šifra aktivnosti iz proračuna (pozicija) Iznos
Državni proračun A767015 – Provedba programa za uključivanje Roma 400.000,00 kn

Ukupno planirana sredstva po izvoru

Državni proračun (kn) EU financiranje (kn) Drugi izvori (kn)
800.000,00 kn 0,00 kn 0,00 kn

Molimo pričekajte...