Aktivnost 4.3.5. Stručno usavršavanje romskih suradnika pomagača, učitelja i stručnih suradnika u osnovnim školama

Posebni cilj
4. Učinkovit i jednak pristup Roma kvalitetnom, uključivom obrazovanju
Mjera
4.3. Smanjivanje jaza u dovršetku srednjoškolskog obrazovanja između mladih Roma i mladih iz opće populacije
Opis aktivnosti
Učitelji, romski suradnici pomagači i stručni suradnici pedagozi u osnovnim školama putem stručnih usavršavanja steći će znanja i metode kojima će uspješnije upravljati različitostima u razredu, upoznati se s različitim antidiskriminacijskim pristupima poučavanja, moći će u okviru školskog kurikuluma planirati aktivnosti za pružanje podrške učenicima koji su u riziku od ranog napuštanja školovanja, ovladat će strategijama upotrebe inkluzivnih metoda radi prevencije ranog napuštanja školovanja kojima se promiče razvoj i širenje uključivih metoda poučavanja i učenja i podupire učitelje u rješavanju pitanja raznolikosti u nastavi te se podupire sudjelovanje i aktivno uključivanje romskih učenika, zajedno sa svim ostalim učenicima, u svim obrazovnim aktivnostima i procesima, kao i promicanje ravnopravnosti spolova kao teme iz Građanskog odgoja i obrazovanja. Tijekom stručnih usavršavanja jedna od tema bit će iz područja međupredmetne teme Zdravlje o reproduktivnom zdravlju i posljedicama ranog stupanja u partnerske odnose, rane brakove i kohabitacije, rađanja u maloljetnoj dobi.
Nositelj
Agencija za odgoj i obrazovanje
Sunositelji
Godine provedbe
Godina praćenja od
Nije definirana
Godina praćenja do
Nije definirana
Rok provedbe aktivnosti
12/2023

Izvori financiranja u 2021. godini

Izvor financiranja Šifra aktivnosti iz proračuna (pozicija) Iznos
Državni proračun A767022 - Administracija i upravljanje 2.000,00 kn

Izvori financiranja u 2022. godini

Izvor financiranja Šifra aktivnosti iz proračuna (pozicija) Iznos
Državni proračun A767022 - Administracija i upravljanje 2.000,00 kn

Ukupno planirana sredstva po izvoru

Državni proračun (kn) EU financiranje (kn) Drugi izvori (kn)
4.000,00 kn 0,00 kn 0,00 kn
Pokazatelj Tip Početna vrijednost Ciljana vrijednost
broj događanja Broj Ne Da
broj sudionika događaja Broj Ne Da

Molimo pričekajte...