Aktivnost 4.3.7. Osiguravanje mjesečnih stipendija redovitim učenicima srednjih škola pripadnicima romske nacionalne manjine

Posebni cilj
4. Učinkovit i jednak pristup Roma kvalitetnom, uključivom obrazovanju
Mjera
4.3. Smanjivanje jaza u dovršetku srednjoškolskog obrazovanja između mladih Roma i mladih iz opće populacije
Opis aktivnosti
Putem Javnog poziva za dodjelu stipendija za učenike srednjih škola pripadnike romske nacionalne manjine Ministarstvo znanosti i obrazovanja osigurava stipendije za redovite učenike srednjih škola kako bi se omogućilo uspješno školovanje većeg broja učenika, zadržavanje u sustavu te uspješan nastavak daljnjeg obrazovanja. Stipendije se dodjeljuju za razdoblje od deset mjeseci, od rujna prošle do lipnja tekuće godine te uključuje dodjelu stipendija i učenicima ponavljačima. Aktivnost odgovara potrebi smanjivanja razlike između prosječnog obuhvata i završnosti srednjeg obrazovanja u odnosu na isto na nacionalnoj razini kao i potrebi stjecanja znanja i vještina za rad i nastavak školovanja.
Nositelj
Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Sunositelji
Godine provedbe
Godina praćenja od
Nije definirana
Godina praćenja do
Nije definirana
Rok provedbe aktivnosti
12/2023

Izvori financiranja u 2021. godini

Izvor financiranja Šifra aktivnosti iz proračuna (pozicija) Iznos
Državni proračun A767003 – Srednjoškolske stipendije za učenike Rome 4.000.000,00 kn

Izvori financiranja u 2022. godini

Izvor financiranja Šifra aktivnosti iz proračuna (pozicija) Iznos
Državni proračun A767003 – Srednjoškolske stipendije za učenike Rome 4.000.000,00 kn

Ukupno planirana sredstva po izvoru

Državni proračun (kn) EU financiranje (kn) Drugi izvori (kn)
8.000.000,00 kn 0,00 kn 0,00 kn

Molimo pričekajte...